ชัยนาท-เปิดอาคารเทพหิรัญมหามงคลรัตน์ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิการ

ชัยนาท-เปิดอาคารเทพหิรัญมหามงคลรัตน์ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิการ

ภาพ-ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง

                 ที่ โรงเรียนศึกษาเศษชัยนาท นายปรัชญาสมณะช้างเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้กล่าวประวัติความเป็นมาในการสร้างอาคารเทพหิรัญมหามงคลรัฐศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัตน์โดยท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทประธานมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโดยมอบหมายให้นายจำลองฉิมพันธ์เจ้าของบริษัทธนกรรวมผล 99 9 จำกัดเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ออกมาสวยงามท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทยังได้มอบงบประมาณส่วนตัวจัดซื้ออุปกรณ์ภายในอาคารฝึกอาชีพเพิ่มอีก
               ในนามของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทประธานมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัตน์ นายจำนอง ฉิมพัน เจ้าของบริษัทธะนะกอนรวมผล 999 จำกัด คุณธนูศักดิ์ เหล่าศิลปศาล เจ้าของบริษัทธีร์รวมช่าง เนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด หรือเป็นการเปิดประตูโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทเพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจและเมตตาสนับสนุนซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์งานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทต่อไป
             นายนทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารเทพหิรัญมหามงคลรัฐศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิการโรงเรียนศึกษาชัยนาทพิเศษชัยนาท ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชตลอดจนบารมีของหลวงปู่ศุขและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งเมืองชัยนาทโปรดดลบันดาลให้อาคารเทพหิรัญมหามงคลรัฐดำเนินกิจการไปด้วยความราบรื่นและสัมฤทธิ์ผลสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทและชาวจังหวัดชัยนาทให้มีความเป็นอยู่ที่ดียั่งยืนสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!