ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ(คปต.) เทศบาลเมืองหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ(คปต.) เทศบาลเมืองหัวหิน

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ(คปต.) เทศบาลเมืองหัวหิน

          เวลา 10.00 น.วันที่ 16 มกราคม 66 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ(คปต.) เทศบาลเมืองหัวหิน ประชุมร่วม นายอติชาติ ชัยศรี น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาฯ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกำหนดแผนงานในการดูแลพัฒนาท้องถิ่นเมืองหัวหินในปี 66 โดยเร่งรัดการจัดทำถนนในซอยต่างๆ


        การปรับปรุงแก้ไขศูนย์จัดเก็บเครื่องจักรกลหนัก ซอย 102 บ้านหนองแก จัดระเบียบให้เป็นหมวดหมู่เนื่องจากพื้นที่เหมือนกับ”กองขยะ” ให้มีการแบ่งขอบเขตหน่วยงานที่มีอยู่เช่น ดับเพลิงสสาขาย่อย กองช่างที่มีรถและสิ่งของ รวมทั้งโรงฆ่าหมู ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้มอบหมายให้ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกฯ เป็นหัวหน้าชุดเข้าตรวจสอบและจัดทำแผนพัฒนาต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!