ประจวบคีรีขันธ์-เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง SAKORN HEALTH CARE

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง SAKORN HEALTH CARE

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง SAKORN HEALTH CARE

       วันที่ 15 ม.ค. 2566 ณ ศาคอน เฮลท์ แคร์ ต.สามพระยา อ.ชะอำ น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิด ศาคอน เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
       มี นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวแสดงความยินดี และความประทับใจในการก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฯ มีนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ ท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงาน นายวิรัตต์ วิรัชศิลป์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวถึงที่มาของ ศาคอน เฮลท์ แคร์ และแนะนำผู้ร่วมทีมผู้ก่อตั้ง อีก 2 ท่าน ได้แก่ นายสกล ก๊กผล และนายวิชิต วราศิริกุล นำทีมบริการโดยนางปริญญา สุตราม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลและการบริการ
        ศาคอน เฮลท์ แคร์ จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงหน่วยบริการนอกเหนือจากโรงพยาบาลและคลินิก มีกิจกรรมมากมายให้ผู้สูงอายุได้ทำ อาทิ ออกกำลังกายในน้ำ สังสรรค์กับเพื่อนๆ และเนอสเซอรี่ 2 วัย (เด็กเล็กและสูงอายุ) ภายในศูนย์ฯ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย หรือแม้กระทั้งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันให้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งเครื่องฟอกอากาศหลายรูปแบบ เตียงลดแรงกดทับ ที่นอนประคบร้อน หุ่นยนต์กายภาพ เป็นต้น
        ส่วนที่มาของชื่อศาคอน (สาคร ) คอน แปลว่า แม่น้ำ สายน้ำ เป็นจุดสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิต และความบังเอิญคล้ายกับชื่อของ พี่สกล ซึ่งมีความว่าทั่วไปของทุกคน แลพความคิดเห็นของพวกเรา พี่สกล เป็นแรงผลักดันหลัก ในการทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นจริง ชื่อว่า ศาคอน เป็นความตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้ มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยศูนย์บริการของเรา

          จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ “Elderly Care Strategy & Innovation” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เริ่มต้นจากการกล่าวที่มาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ คือ สถาบันการสร้างชาติ ได้ทำ MOU กับเทศบาลเมืองหัวหิน นักเรียนของสถาบันฯ มีความต้องการที่จะลงมือทำเพื่อมาขับเคลื่อนการทำ MOU ในครั้งนั้น จึงเกิด ศาคอน เฮลท์ แคร์ ขึ้น และผู้ก่อตั้งได้แบ่งหุ้นให้ทางสถาบันการสร้างชาติด้วย จึงถือเป็นโอกาสดีที่ได้มามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯ แห่งนี้ สถาบันฯอยากช่วยสร้างประเทศไทยให้เป็น Wellness ของโลก และอยากให้หัวหิน เป็น Golden Zone ที่แรกในเมืองไทย ที่เป็นจุดหมายด้านการฟื้นฟูสุขภาพครบวงจร โดยมี ศาคอน เฮลท์ แคร์ เป็นต้นแบบ ซึ่งการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ หากทำได้ดี การดูแลคนในวัยต่าง ๆ ก็จะเป็นเรื่องง่าย ในอนาคตอยากให้ ศูนย์ฯนี้ เป็นทั้งที่พักพิง และพึ่งพิงของผู้สูงอายุทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!