เชียงใหม่-มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เชียงใหม่-มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

             จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการสรรหาเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
               วันนี้ (13 ม.ค. 66) ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการสรรหาเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กระทำความดีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น
               ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษาที่เสนอประวัติและผลงานเด็กนักเรียนเข้ารับการพิจารณาเป็นเด็กดีเด่นในปีนี้ จำนวน 24 คน โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ เด็กชายณัฐรัชต์ คำซาว โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!