นครนายก-อาชีวะฯเปิดศูนย์ฯ( Fix it Center )ช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

นครนายก-อาชีวะฯเปิดศูนย์ฯ( Fix it Center )ช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

             เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก นายศิริ จันบำรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน ( Fix it Center ) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
            ด้วยกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ในนามคณะกรรมการจัดงาน ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน ( Fix it Center ) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านช่างยนต์เครื่องมือกลหรือสาขาที่เกียวข้องดำเนินการจัดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน( Fix it Center ) เทศกาลปีใหม่ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะฯเพื่อให้บริการตตรวจสภาพรถของประชาชนระหว่างการเดินทางพร้อมกับบริการด้านอื่นๆ เช่นน้ำดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน ฯลฯ
           ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ ส่วนควบคุมรถยนต์ รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล และส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาจากการเรียนในสถานที่จริงรวมถึงปลูกฝังในจิตอาสาให้แก่นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!