ประจวบคีรีขันธ์-เปิดใจ…ประธานสภา อบจ.ปข. กับงานบริหาร

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดใจ…ประธานสภา อบจ.ปข. กับงานบริหาร

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

เปิดใจ…ประธานสภา อบจ.ปข. กับงานบริหาร

      เวลา 12.00 น.วันที่ 28 ธันวาคม 65 นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดใจว่า รับตำแหน่งประธานสภา อบจ.ปข. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64 มีสมาชิกสภาเขต 8 อำเภอ รวม 30 คน ซึ่งเมื่อประชุมสภาก็ไม่มีความขัดแย้งอะไร ใครอยู่เขตไหนจะของบประมาณทางด้านสาธารณูประโภคโดยเฉพาะถนนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ และในเขต อบต.ก็นำเสนอในสภาโดยมี นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก ฯ รองนายกฯ เห็นชอบก็อนุมัติ สจ.ในเขตนั้นๆ ไปดำเนินเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
       งบประมาณจากการจัดเก็บของ อบจ.ปข.จากภาษีอากรต่างๆ ในแต่ละอำเภอที่จัดส่งเข้ามาก็ประมาณ 500 ล้านบาทเศษ เป็นบริหารบุคคลากรภายใน และอื่นๆ ซึ่งทุกๆงบค่าใช้จ่ายจะมีการตรวจสอบอย่างละเ อียดโดยเฉพาะงบพัฒนาของ สจ.ที่ขอมาเพื่อการพัฒนา
         นายทวีสินฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ก่อนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งประธานสภา อบจ.ปข. นั้นก็เคยอยู่ในตำแหน่ง ส.ท.เมืองหัวหิน เรียกว่าระดับท้องถิ่น ซึ่งงานการเมืองในระดับนี้มันก็ดีเพราะในแต่ละวันจะได้พบปะกับผู้คนในท้องถิ่นเมืองหัวหิน และฝ่ายบริหาร ส่วนมาอยู่ในระดับ อบจ.ระดับจังหวัดนี้มันก็แตกต่างกัน พบปะประชาชนน้อยโดนเฉพาะอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำงานหนักมาก แต่ในฐานะที่เป็นนักการเมืองในระดับท้องถิ่น จังหวัด ก็สนุกกับงานทางการเมือง ที่เรารักและชื่นชอบ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ดูแล ช่วยเหลือ ประชาชน ตามสถานะภาพ

           สำหรับในปีใหม่ 2566 นี้ก็ขอให้กลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า มีความรักสามัคคีและเข้าใจสถานการณ์ของท้องถิ่น บ้านเมือง ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าตลอดปี 2566 นี้โดยทั่วหน้ากันครับ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!