อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกา ยน 2565 เวลา 12.30 น. จำนวน 2 หลังคาเรือน
            ได้แก่ ครอบครัวนางสาววารินทร์ ฉ่ำผิว ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และครอบครัว นายสนธยา ฉ่ำผิว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36 ซึ่งบ้านอยู่ติดกันเกิดไฟลามบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน มีผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 6 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
            โอกาสนี้ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอนครหลวง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!