กาญจนบุรี-ร้าน 789 ล้อแม็กซ์ ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

กาญจนบุรี-ร้าน 789 ล้อแม็กซ์ ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ

       อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นบางช่วงวลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน
           โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่มีวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและการเกิดอุบัติเหตุก็มีจำนวนสูงกว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติ แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังมากที่สุดก็คื บริเวณหน้าโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าและเย็น ขณะที่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองกำลังรับส่งบุตรหลาน เมื่อท่านขับรถผ่านควรจะชลอความเร็วและใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดในการขับขี่ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และที่สำคัญคือความปลอดภัยของเด็กๆ ณ บริเวณนั้นๆ 
          ในนาม ร้าน 789 ล้อแม็กซ์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!