ปราจีนบุรี-ปปช.ภาค 2 ติวเข้มการกิจกรรมชมรม Stong ของ 8 จังหวัด

ปราจีนบุรี-ปปช.ภาค 2 ติวเข้มการกิจกรรมชมรม Stong ของ 8 จังหวัด

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ

          วันนี้ 17 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรี รายงานว่า สำนักงานป.ป.ช.ภาค 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ในพื้นที่ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่าง 15 -16 พ.ย.65 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายจำรัส คงเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายสมภพ ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงานป.ป.ช.ภาค 2 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
          เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตและให้สมาชิกของชมรมSTRONGมีประสิทธิภาพที่เข้มแข็งและมีองค์ความรู้เพิ่มเติมในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกชมรมSTRONGจาก 8 จังหวัดในเขตภาค 2ได้แก่ ปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,จันทบุรีและระยอง มาเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ได้มีการการสอบถามสภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบุกรุกของแต่ละจังหวัด อย่างเข้มแข็ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!