อยุธยา-Kick Off กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) หลังระดับน้ำลดลง

อยุธยา-Kick Off กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) หลังระดับน้ำลดลง

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการทุกภาคส่วน “Kick Off” กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) หลังระดับน้ำลดลง อำเภอเสนา

               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ วัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน “Kick Off” กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) หลังจากประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา โดยมี นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา พร้อมด้วย ส่วนราชการองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเสนาเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้
               นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
               โดยเฉพาะอำเภอเสนา เป็นอำเภอแรกที่ได้รับผลกระทบและเป็นอำเภอสุดท้ายที่สถานการณ์จะคลี่คลายจนเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งการจัด “Kick Off” กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในครั้งนี้ เพื่อช่วยกันฟื้นฟู ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และฉีดน้ำล้างถนนในหมู่บ้าน
                 อีกทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ของพี่น้องประชาชน กลับเข้าที่เดิม ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับมาชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ทั้งหมด 16 อำเภอ
                 ปัจจุบันยังมีประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังอีก จำนวน 4 อำเภอ 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน 14,201 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 22,000 ไร่ ในส่วนของอำเภอเสนา ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 4 เดือน ปัจจุบันยังเหลืออีก 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านกระทุ่ม และตำบลหัวเวียง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!