ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯชู ..! ผ้าทอชาวผู้ไท บ้านบุ่งเลิศ อำเภอเมยดี หนึ่งเดียวในจังหวัด

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯชู ..! ผ้าทอชาวผู้ไท บ้านบุ่งเลิศ อำเภอเมยดี หนึ่งเดียวในจังหวัด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางตรวจราชการที่ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ โดยมี นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และ นาง สีสงัด สุวรรณไตร ประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ

              นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี กล่าวว่า กลุ่มสหกรณ์สร้างผลิตภัณฑ์งานผ้าฝ้าย ผ้าภู ไท บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี เป็นผ้าฝ้าย ผ้าภูไท ที่มีเอกลักษณ์ในการทอผ้าที่โดดเด่น เดิมทอใช้ในครัวเรือน และทอเป็นของรับไหว้เวลาแต่งงาน ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการ ได้เข้าไปเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท ความสามัคคี ร่วมแรงรวมใจซึ่งกันและกัน จึงได้ส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่ม รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเลิศ รวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าสำหรับใช้ และจำหน่าย มีการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP คัดสรรได้ระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานสิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ ชุมชน สินค้าที่ผลิตได้สามารถนำออกจำหน่ายทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจำหน่ายตามงานส่งเสริมการขายทั่วประเทศ มีสมาชิก 56 คน โดยมีผลิตภัณฑ์ ประกอบ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้าคลุ่มไหล่ ฯลฯ รายได้โดยประมาณ 45,000 บาทต่อเดือน
               นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม พร้อมได้มอบให้นายอำเภอเมยดี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า ให้กับทางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ในทุกตลาดการค้าเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ ตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้ จังหวัดร้อยเอ็ด งาน OTOP midyear, OTOP CITY, ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี และตลาดออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มทั่วโลก
              หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมติดตาม ผลการดำเนินการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการอำเภอนำร่องของอำเภอเมยวดี ตามโครงการ ศาสตร์พระราชาขยายผลโคก หนอง นา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมยวดี ของนายพูนศรี วิชกรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 จนประสบความสำเร็จ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!