ตาก-อำเภออุ้มผางฝึกทบทวนการฝึกยิงปืนลูกซองด้วยกระสุนจริง

ตาก-อำเภออุ้มผางฝึกทบทวนการฝึกยิงปืนลูกซองด้วยกระสุนจริง

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายกองโทธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนาเมธา ผบ.ร้อย อส.อุ้มผาง/นายอำเภออุ้มผาง สั่งการให้ นายหมวดเอกรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ทำการฝึกทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ข้อปฎิบัติ ระเบียบกฎหมาย การฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนลูกซอง และการฝึกยิงปืนลูกซองด้วยกระสุนจริง
              เพื่อให้ ชรบ.ได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ชรบ.และเป็นกองกำลังประชาชนในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึกจาก สถานีตำรวภูธรอุ้มผาง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่347 กองร้อยทหารราบที่ 432และ กองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภออุ้มผางมาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ก่อนการฝึกอบรมได้ทำการตรวจสารเสพติดของผู้เข้ารับการฝึกทุกคน จำนวน 40คน ชุดครูฝึก ทหาร 2 นาย ตชด.2นาย ตร.ภูธร 6 นาย อส.7 นาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!