ตาก-อำเภอพบพระ ทอดกฐิน สมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำเย็น

ตาก-อำเภอพบพระ ทอดกฐิน สมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำเย็น

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมทอดกฐินตามประเพณีชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทะนุบำรุง พระพุทธศาสนาและดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระภิกษุที่ท่านอยู่ดำรงพระพุทธศาสนาได้มีอานิสงค์ของกฐิน และได้มีกำลังในการสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป
             การทอดกฐินครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 186,746 บาท ยอดเงินจำนวนนี้ได้นำถวายภิกษุ สามเณร และถวายเพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำเย็น ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!