นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์

นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

          จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประ กอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565
            วันที่ 4 พ.ย.2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
             เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
               ทั้งนี้ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และล้างทำความสะอาดถนนลานหน้าพระร่วงโจนฤทธิ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการสานต่อประเพณีทอดกฐิน มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรม อันเป็นประเพณีของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!