นครสวรรค์-อบจ.ร่วมอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ บรรเทาหลังน้ำลด ที่บึงเสนาท

นครสวรรค์-อบจ.ร่วมอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ บรรเทาหลังน้ำลด ที่บึงเสนาท

 ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ น่ยก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์, นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์, นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุกาสภา อบจ.นครสวรรค์, น.ส.สายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์, นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ ผู้แทนเกษตรจังหวัด, นายสิริชัยย์ ภู่โพธิ์ นายก อบต.บึงเสนาท หัวหน้าส่วนราชการจากกรมวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
             โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ม.5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ กว่า 5,000 ไร่ โดยมีการมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล รวมทั้งเอกสารด้านวิชาการ ให้แก่ตัวแทนชาวบ้านและเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถผลิตพืชได้อย่างถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต
             นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า “เป็นการเยียวยาในเบื้องต้น กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงการเกษตรเองมีความพร้อม หากพี่น้องอยากได้ปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม หรือองค์ความรู้ต่างๆ ในการฟื้นฟูต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้กลับขึ้นดี สามารถบอกผ่านตัวแทนกระทรวงเกษตรในพื้นที่ใกล้ท่านได้เลย หรือแม้กระทั่ง อบจ. อบต. ก็พร้อมสนับสนุน”
                อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวต่ออีกว่า “ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำกับมาโดยตรง ท่านฝากความห่วงใยและให้ช่วยดูแลพี่น้องทุกคน ผมก็ได้ฝากปัจจัยการผลิตไว้ที่ อบจ.นครสวรรค์ บางส่วนด้วย ถ้ายังมีขาดตกบกพร่อง อยากให้ไปช่วยเหลือที่ไหนเพิ่มเติม ผมเชื่อว่าทาง อบจ.นครสวรรค์ และอบต. ต่างๆ สามารถที่จะให้คนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปช่วยได้”
                ทางด้าน พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ “ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทราบถึงปัญหาหลังน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ก็ได้ให้ความกรุณาเมล็ดพันธุ์ เพราะใช้พื้นที่ไม่มาก ปลูกง่าย สามารถบรรเทาหลังน้ำท่วมได้เบื้องต้น ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ คนอุทัย เป็นขวัญใจเกษตรกรคนนครสวรรค์ ยังมีอีกหลายโครงการที่ประสานกับทาง อบจ.นครสวรรค์ ในการช่วยเหลือพี่น้องทุกคน และท้ายนี้ขอขอบคุณท่านอธิบดีและคณะทีมงาน ที่เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการเข้ามาบรรเทาช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องนครสวรรค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!