ร้อยเอ็ด-คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566

ร้อยเอ็ด-คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
              ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จำนวน 4 คน ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้เสนอชื่อครู จำนวน 5 คน ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ,นายเสถียร นามชารี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ ,นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยม โรงเรียนคำนาดี ,ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ยอดมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ,นายวชิโนรมณ์ พรอินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ,นายปรีชา จันทร์เทพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เพื่อส่งรายงานผลการคัดเลือกไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือน ธันวาคม 2565 ต่อไป
               ทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 1 รางวัล ,รางวัล “คุณากร” 2 รางวัล รางวัล “ครูยิ่งคุณ” 17 รางวัล รางวัล “ครูขวัญศิษย์” ครูที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดตามสัดส่วนที่มูลนิธิฯกำหนด พระราชทานให้แก่ครูที่ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!