นครสวรรค์-นายก อบจ.เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ “NAVAMIN HALF MARATHON 2022”

นครสวรรค์-นายก อบจ.เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ “NAVAMIN HALF MARATHON 2022”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 04:00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า และคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน “นวมินทร์ฮาล์ฟมาราธอน 2022 ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เป็นกานจัดงานวิ่งการกุศลภายใต้ชื่องาน ” NAVAMIN HALF MARATHON 2022”
              เพื่อจัดหารายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิราชสุดา และเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้หอสมุด จอมปราชญ์ทัศนา และ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
                โดยมีประเภทการแข่งขัน ระยะ FUN RUN 3 KM. ระยะ MICRO MARATHON 6 KM. ระยะ MINI MARATHON 11 KM. ระยะ HALF MARATHON 21 KM. ระยะ FUN RUN 3 KM. (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม) และ V.I.P
                 เวลา 05.00 น. เป็นการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร เวลา 05.00 น.โดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผอ.ร.ร.นวมินทร์ฯ เป็นประธานในการปล่อยตัว จากนั้นเวลา 05.30 น.เป็นการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 11 กิโลเมตร โดย พลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน ประธานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการปล่อยตัว เวลา 06.00 น. นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร
                  ต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดการแข่งขัน โดย พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผอ.ร.ร.นวมินทร์ฯเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีพลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.นครสวรรค์ นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันตนาวี อดีตผู้บริหารร่วมพิธี หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท

                 “การแข่งขันครั้งนี้มียอดผู้สมัครจำนวนกว่า 1,200. คน มีรายรับกว่า 1ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นสปอนเซอร์สนับสนุน ขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว” ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!