อำนาจเจริญ-ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่

อำนาจเจริญ-ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจติดตามฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 5 ฟาร์ม โดยคณะผู้ตรวจติตามได้มีคำแนะนำให้เกษตรกรได้ปรับปรุงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!