เชียงใหม่-สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ ปีที่ 23

เชียงใหม่-สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ ปีที่ 23

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุ ปีที่ 23 สืบสานจารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา
             วันนี้ (12 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 พร้อมถวายผ้าป่า ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ซึ่งสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 23 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา และเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานมาโดยตลอด
             ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 379,117 คน คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของจำนวนประชากรทั้งหมด คือ ซึ่งนับเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้นทุกหมู่บ้าน รวม 2,160 ชมรม และได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตามแนวทางการก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ บวก 1 คือ มิติสุขภาพ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม มิติบริการสาธารณะ และ บวก 1 คือมิติเทคโนโลยีการสื่อสาร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!