เพชรบุรี-ส่งเสริมยกระดับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก“เมืองเสบียงอาหาร”

เพชรบุรี-ส่งเสริมยกระดับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก“เมืองเสบียงอาหาร”

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

           นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเมืองเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก ภายใต้แนวคิด “เมืองเสบียงอาหาร” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมมาลัยทอง โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
          นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เป็นความร่วมมือของจังหวัดเพชรบุรีกับ อพท. ตามแผนที่นำทาง (Roamap) เพื่อขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรี สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านวัฒนธรรมอาหารระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน

           เป็นความตั้งใจของจังหวัดเพชรบุรีที่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกับ ยูเนสโก การได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้ว ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ต่างๆ ด้านอาหารกับเมืองหรือประเทศที่เป็นเครือข่ายกับเมืองสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาการเป็นเมืองสร้างสรรค์เมืองภูเก็ต ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม มารังสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ชาวเพชรบุรีมี

          รายได้จากวัตถุดิบ การขนส่ง มีพ่อค้าคนกลาง ร้านอาหาร นักท่องเที่ยว กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำสังคมเมืองและสังคมชนบท เยาวชนในสถาบันการศึกษา เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารภายในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร ตามแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!