ปราจีนบุรี-คณะกรรมาธิการการศึกษาจัดแนวการขับเคลื่อน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพึ่งพาตนเอง

ปราจีนบุรี-คณะกรรมาธิการการศึกษาจัดแนวการขับเคลื่อน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพึ่งพาตนเอง

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ

           วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรีรายงานว่า คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาเรื่อง”แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน” ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนางสวีณา พลพืชน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กล่าวรายงาน
          วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯเพื่อจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป และดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 และเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่ 3 ได้ให้ข้อชี้แนะถึงแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชนในชุมชน และจัดฐานในการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน
          อาทิ การนวด เตาน้ำมันทำปุ๋ยใบไม้ สอนตัดผมสอนการประกอบอาหาร สอนทำดอกไม้จันทน์ สอนทำไม้กวาด สอนการสานกระเป๋า สอนทำผ้ามัดย้อม ให้ประชาชนชาวอำเภอกบินทร์บุรีที่มาเข้าร่วมสัมมนาฯได้ศึกษาเรียนรู้ในการทำมาหากินสร้างอาชีพ และมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอกบินทร์บุรีเข้าร่วมสัมมนาด้วย ได้แก่ นายวิพล ศรีเลิศ พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการก.ศ.น.อำเภอกบินทร์บุรี นายฉลองรัฐ ทองโบราณ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องที่ของอำเภอกบินทร์บุรีเข้าร่วมสัมมนาฯด้วย และเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมสัมมนาฯบอกว่า”ดีใจที่ได้มาร่วมสัมมนาฯและฝึกอาชีพจาก 9 ฐานการเรียนรู้ฯซึ่งสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองได้”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!