ราชบุรี-เตรียมจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

ราชบุรี-เตรียมจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

             วันที่ 20 ต.ค.65 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และนางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัด โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค จ.ราชบุรี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ
          เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค ตลอดจนเพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต
          โดยทุกจังหวัดจะจัดกิจกรรมพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 21-29 ตุลาคม 2565 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และนิทรรศการการให้ความรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ที่บริเวณอุทยานหินเขางู และค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยเดินระยะทาง 2.5 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร
          นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าจากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาข้างต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!