นครสวรรค์-อบจ.จัดประชุม 3 ฝ่าย แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ

นครสวรรค์-อบจ.จัดประชุม 3 ฝ่าย แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 14:30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2565 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ นายปรัชญา ปัญญาอ่อง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประชุมร่วมกับ นายสุวรรณ เฟื่องฟุ้ง ประธานสภา อบต.พนมรอก นายวิเชียร สิงหา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายสุนทร ขำดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และนายสุเทพ น้อยผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อหารือแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำหลังน้ำลด ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
             จากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเจอฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังหลายจุด ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีจุดหลักที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ และการปรับปรุงคูคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จำนวน 5 จุดหลักคือ จุดที่ 1 ประปา ม.5 ต.พนมรอก อ. ท่าตะโก จุดที่ 2 ม.3 บ้านหนองคร่อ อ. ท่าตะโก จุดที่ 3 ม.3 บ้านหนองคร่อ อ. ท่าตะโก จุดที่ 4 ม.6 บ้านไดมะรื่น อ. ท่าตะโก จุดที่ 5 ม.6 บ้านไดมะรื่น อ. ท่าตะโก ทั้ง5จุดดังกล่าว เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก บริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาน้ำไหลไม่สะดวก เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพราะมีท่อกลมที่มีขนาดเล็ก น้ำไหลไม่สะดวก ส่งผลให้น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและหมู่บ้าน เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจึงทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนน ทุ่งนา จึงจำเป็นต้องเร่งขยายท่อลอดกลม เปลี่ยนเป็นท่อลอดเหลี่ยม
              นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “เราจำเป็นต้องเร่งสำรวจและดำเนินการหลังน้ำลด ก่อนน้ำจะหมด เพื่อแก้ปัญหาของถนน คลอง ทางระบายน้ำ ว่าจุดไหนมีปัญหาได้รับความเสียหาย เพื่อเร่งดำเนินการ จะได้เป็นการแก้ไจปัญหาระยะยาว ถ้าน้ำมามาก ก็ระบายทัน ถ้าน้ำลดลงก็กักน้ำเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรได้ด้วย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!