ชุมพร-ร.10 ถวายผ้ากฐินวัดหลวง

ชุมพร-ร.10 ถวายผ้ากฐินวัดหลวง

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

              วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป ในการนี้ นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวชุมพร ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมทำบุญถวายพระราชกุศล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,115,766 บาท โดยได้ถวายแก่ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) เพื่อทำนุบำรุงบูรณะพระอาราม และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!