ประจวบคีรีขันธ์-ยก“ผ้าทอยกดอกลายขิดเต่า”หัวหิน สุดยอดผ้าที่ดีที่สุดของจังหวัด เตรียมนำทูลเกล้าถวาย

ประจวบคีรีขันธ์-ยก“ผ้าทอยกดอกลายขิดเต่า”หัวหิน สุดยอดผ้าที่ดีที่สุดของจังหวัด เตรียมนำทูลเกล้าถวาย

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

               เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานกรรมการการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดฯ ประจำปี 2567 โดยมี นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดฯ คณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสตรีทอผ้าจังหวัดฯ เข้าร่วมการประชุม
                ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด จัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย
                โดยผู้ส่งผ้าเข้าประกวดจะต้องเป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมประกวดผ้า โดยผ้าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ได้แก่ “ผ้าทอยกดอกลายขิดเต่า” จาก กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
               ผ้าทอยกดอกลายขิดเต่า เป็นผ้าที่เกิดจากการนำต้นแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ของสมเด็จพระพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผสมผสานกับลายเต่า โดยมีเอกลักษณ์ของลายยกดอกเป็นลายหลังเต่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเขาเต่าและเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอหัวหิน เพราะด้วยชื่อของชุมชนคือชุมชนเขาเต่าซึ่งเป็นชุมชนที่ติดทะเลและมีอาชีพประมงเป็นหลักดั้งเดิมชุมชนนี้จะมีเต่ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก
                 เราจึงใช้ลักษณะของกระดองลายเต่านี้ เป็นเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลายเต่า การทอด้วยกี่กระตุกแบบคันยก 4 ตะกรอ 6 ขาเหยียบ และผสมผสานเทคนิคการทอผ้าและความชำนาญของช่างทอผ้ากับการใช้เส้นฝ้ายที่เป็นฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ และหลักการผสมสีที่มีเส้นฝ้ายด้านยืน และเส้นฝ้ายด้านพุ่งคนละสีกันจึงทำให้เกิดความสวยงามของผ้า ทั้งนี้ ผ้าที่ชนะการประกวดทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ จะดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้าที่ชนะการประกวดให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายฯ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!