เชียงใหม่-คัดเลือกลาย “หงส์ในโคม” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด

เชียงใหม่-คัดเลือกลาย “หงส์ในโคม” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ศรัญญา นันตา / เมธาวรรณ อาภรณ์ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกลาย “หงส์ในโคม” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

          เมื่อเวลา 14.00 น.  วันนี้ (31 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลายผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
          ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณานำเอาลายผ้า 3 ลาย ประกอบด้วย ลายที่หนึ่ง ลายเชียงแสนหงส์ดำ โดย “หงส์” สื่อถึงราชินีแห่งนกสัตว์หิมพานต์อันงามสง่า ลายที่สอง ลายนกกินน้ำร่วมต้น ซึ่งปรากฏอยู่บนผ้าซิ่นตีนจกของเจ้านายในราชสำนัก และเคยปรากฏในซิ่นตีนจกของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสื่อความหมายถึงความรัก ความสามัคคี แบ่งปันกัน และลายที่สาม คือลายโคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวเชียงใหม่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันเพ็ญเดือนยี่ (วันลอยกระทง) ที่สืบมาจนเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำทั้งสามลายมาผสมผสานกัน จนเกิดเป็นลายใหม่ เรียกว่า “หงส์ในโคม” และกำหนดให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในการทอผ้า วิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ ที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จะได้มีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!