ประจวบคีรีขันธ์-ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านสตรีชุมชนบ้านบ่อฝ้าย เมืองหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านสตรีชุมชนบ้านบ่อฝ้าย เมืองหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านสตรีชุมชนบ้านบ่อฝ้าย เมืองหัวหิน

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ  พึ่งเจาะ
เวลา 13.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 66 ที่ทำการชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะกรรมการประธานชุมชน ให้การต้อนรับ นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหาร หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี และคณะกลุ่มสตรีแม่บ้าน 135 คน ในโอกาสที่มาทัศนศึกษางานฝีมือของกลุ่มสตรีแม่บ้านบ่อฝ้าย ในการจัดทำ ดอกไม้จันทน์ ใช้ในพิธีงานสีดำ การทำกระเป๋าจากวัสดุกระป๋องเครื่องดื่ม และอื่นๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมในชุมชนบ่อฝ้าย
           นส.ไพลิน ฯ กล่าวว่า ชุมชนนี้มี รต.สมจิตร ศรีงาม เป็นประธานและเป็น สท.เขต 1 ของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยจะทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กับงานทางด้านฝีมือจากสิ่งของมาเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จนสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหัวหิน
           ในวันนี้เมื่อทุกๆ ที่มาจาก อบต.หมูม่น ได้เห็นรูปแบบและแบบอย่างแล้ว ก็สามารถที่จะนำเอาไปต่อยอดดัดแปลง จัดทำเป็นกิจกรรม สินค้าภายในเขตพื้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!