อุบลราชธานี-นายกอบจ. เปิดถนนเชื่อมระหว่างตำบล ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ และ อ.สำโรง

อุบลราชธานี-นายกอบจ. เปิดถนนเชื่อมระหว่างตำบล ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ และ อ.สำโรง

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 25 เมษายน 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ อ.วารินชำราบ และ อ.สำโรง เปิดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด – บ้านห่องซัน หมู่ที่ 9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ งบประมาณก่อสร้างจำนวน 7,770,000 บาท , 2. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจรAsphaltic Concrete สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณก่อสร้างจำนวน 3,941,000 บาท , 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมงานดินถมยกระดับสายน้ำเที่ยง – สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี งบประมาณก่อสร้างจำนวน 12,522,000 บาท ซึ่งถนนทั้ง 3 เส้นทาง เป็นถนนผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเป็นถนน ที่มีลักษณะเชื่อมระหว่าง 2 ตำบล หรือประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 1 แห่ง
          จากนี้ไปประชาชนจะได้ใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชทางการเกษตรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!