พระนครศรีอยุธยา-อบรมพัฒนาการบริการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พระนครศรีอยุธยา-อบรมพัฒนาการบริการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พระนครศรีอยุธยา-อบรมพัฒนาการบริการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดงาน “Tourism For All Workshop 2023” กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน สำหรับภูมิภาคภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างการตื่นรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคคลากรที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ในเรื่องให้บริการแก่คนพิการด้านการเคลื่อนไหว และผู้บกพร่องทางการมองเห็น ทั้งในด้านมาตรฐานการให้บริการ และด้านความปลอดภัยในการให้บริการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566
             โดยมี ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา, นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี, พ.ต.ท.ณัฐภัทร สุขชื่น สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 (สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา), นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายธนกฤต กิตติธรรมกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พันเอกโชติ ภาคอินทรีย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนพระนครศรีอยุธยา, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและนักสื่อสารด้านคนพิการ และคุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อผู้พิการ และวิทยากรกระบวนการจาก บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด พร้อมด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงาน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!