นครนายก-พิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBlYOUth)ประจำจังหวัดนครนายก

นครนายก-พิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBlYOUth)ประจำจังหวัดนครนายก

นครนายก-พิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBlYOUth)ประจำจังหวัดนครนายก

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมนครนายกวิทยาคม 101 โรงเรียนนายกวิทยาคม นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ โดยมี ดร.ชานนท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีคุณอมรรัตน์ เจริญเมืองเพรียว ประธานขับเคลื่อนโครงการเยาวชนส้รางชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

        เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมเยาวชนสร้าง ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่จัดกิจกรรมชมรมเยาวชนสร้างชาติขึ้นภายในโรงเรียน มีความตั้งใจดีอยากจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มศักยภาพเพื่อส่วนรวม มีการระดมสมองคิดพัฒนาโรงเรียน และปราถนาจะขยายผลชมรมแบ่งปันอุดมการณ์ ดี เก่ง กล้า พัฒนาตนเอง เพื่อน โรงเรียน ส่วนรวม สังคม ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!