ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันประสูติ พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันประสูติ พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันประสูติ พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 ที่อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ซึ่งผลงานพระกรณียกิจหลากหลายเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ดังที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มีมติร่วมเฉลิมฉลองในวาระบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น โดยมี นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 2, กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้ง 8 โรงเรียน พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
             นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ในด้านการศึกษา ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยและพระองค์ยังทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (สอวน.) นำเยาวชนไทยไปแข่งขันวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดต่อกันมายาวนานหลายปี ตั้งแต่ปีแรกที่มีการส่งเยาวชนร่วมแข่งขัน
           ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระองค์ทรงเป็นประธานมูลนิธิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หรือหมอกระเป๋าเขียว รวมทั้งมูลนิธิโรคไต และทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแพทย์ตามโครงการแพทย์ชนบท ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์วิชาการพยาบาล ทั้งทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ประเดิมร่วมกับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานในการก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อจัดทำขาเทียมและพระราชทานแก่ผู้พิการขาขาด ผู้ยากไร้ในชนบท ด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงชนชาวไทยที่ล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ขอน้อมนำแนวทางการทำงานที่ได้ประทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!