ร้อยเอ็ด-เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตตรวจห้วยรากไถและหนองเจ้าบ้าน

ร้อยเอ็ด-เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตตรวจห้วยรากไถและหนองเจ้าบ้าน

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

               เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตตรวจห้วยรากไถ และหนองเจ้าบ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 ก.ค 2561 วัดโพธิรังสฤษดิ์ บ้านโนนเมือง ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กรรมการเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย นายยงพันธ์ พันธ์ดงยาง รองประธานฯ อ.สุดใจ สุทธิรันดร์,ดร.ธงชัย ธราวุธ,อ.ธงชัย เทศสิงห์,อ.สมนึก บุญศรี สายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ พบปะ พี่น้อง ผู้นำ และแกนนำ เครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อติดตามภารกิจสมาชิกฯประกอบด้วย ผู้นำต้นแบบฯและแกนนำชุมชนต้นแบบฯที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาแล้วเมื่อ เม.ย,พ.ค.65ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่อำเมืองร้อยเอ็ด หลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดห้วยรากไถ บ้านขอนแก่นใต้ ม.2 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกฯนางกนิษฐา นนพิทักษ์ กำนัน ต.หนองแก้ว และคณะ การขุดลอกห้วยรากไถของ อ.เมืองร้อยเอ็ดนี้ที่ขุดในหน้าฝนนี้กลัวว่าดินที่ขุดลอกที่เป็นคลองอาจถูกน้ำกัดเซาะพังลงทำให้คลองตื้นเขินได้ คุ้มค่างบประมาณโครงการหรือไม่
และลงพื้นที่ตรวจสอบหนองเจ้าบ้าน เนื้อที่ 4 ไร่เศษ ลึกประมาณ 8 เมตร บ้านโนนเมือง ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด นางขวัญจิรา สิงห์ธวัช ผช.ผญบ. นายประวิตร หันวิสัย ผช.ผญบ.สมาชิก อบต.เหนือเมือง นายประวิทย์ หันวิสัย หลังขุดลอกด้วยงบของจังหวัดประมาณ 5 แสนบาท มาแล้วสองปี ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆเลยจึงอยากให้สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน คณะกรรมการฯ ได้นำข้อมูลและภาพถ่ายไว้เพื่อเสนอท่านประธานเครือข่ายฯ เพื่อนำปัญหานี้เสนอต่อผู้มีอำนาจในระดับสูงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!