ปทุมธานี- วัดพระธรรมกายช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรศรีลังกาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ

ปทุมธานี- วัดพระธรรมกายช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรศรีลังกาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

           วัดพระธรรมกายและคณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งชาติประเทศศรีลังกาส่งความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรศรีลังกาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และ คณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประเทศศรีลังกา ส่งความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรศรีลังกา ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 12 -15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นำโดยพระมูกูนูเวล่า อนุรุทธะ เถโร เลขาธิการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประเทศศรีลังกา (Samastha Lanka Shasanarakshaka Mandala) ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย นำข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัยสำหรับจัดหาภัตตาหาร ไปให้ความช่วยเหลือวัดในศรีลังกา

               โดยทางวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประเทศศรีลังกา ได้ส่งความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรศรีลังกาจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไปแล้วจำนวน 13 วัดได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติ (ปิริเวณะ) ในพื้นที่เมือง มาตะเล กูรูเนกาลาและเคกอลล์ 8 วัด วัดที่เป็นสำนักเรียนพระปริยัติตั้งอยู่ในเมืองอนุราธาปุระ 2 วัด วัดบาราทินดรามหาปิริเวณะและวัดศรีรัตนปาละปิริเวณะ ถวายสำนักเรียนพระปริยัติในเมืองปัตตาลัมและกูรูนากาลา จำนวน 3 วัด.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!