มทร.รัตนโกสินทร์พิธีเปิด โครงการ Kick-off การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

มทร.รัตนโกสินทร์พิธีเปิด โครงการ Kick-off การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ภายหลังพิธีเปิด โครงการ Kick-off การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR-U2T for BCG kick-off day) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการ U2T พื้นที่ตำบลทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม รับฟังการอภิปราย เรื่อง การถอดบทเรียน กิจกรรม u2t ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมรายตำบลในพื้นที่ ตำบลทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม จากวิทยากรปราชญ์ชุมชน และ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล ผู้รับผิดชอบรายตำบล หลังจากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มโอ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ อำเภอสามพราน

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!