ปัตตานี-ทหารพราน 42 จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อน้องนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี

ปัตตานี-ทหารพราน 42 จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อน้องนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

             เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านควนหยี หมู่ที่ 3 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วย, ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4205, ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจกองร้อยทหารพรานที่ 4205, หมวดทหารพรานหญิง 42 ร่วมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนหยี จัดกิจกรรมสันทนาการกับคณะครูและนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการให้บริการตัดผมฟรี “เกศาสานใจ” เลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และไอศกรีมพร้อมผลไม้ ให้แก่คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านควนหยี หมู่ที่ 3 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับคณะครูและนักเรียน และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น ตามนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 อีกด้วย”#ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!