กาญจนบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

กาญจนบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เนื่องเป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

             เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ.บริเวณศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพธี

            สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ จึงทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้น และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และทรงให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีพระปณิธานแน่วแน่ในการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือ ฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!