เพชรบุรี-ยุทธพลฯ ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมมอบกรมน้ำพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี-ยุทธพลฯ ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมมอบกรมน้ำพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร 

ยุทธพลฯ ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมมอบกรมน้ำพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง

               วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชาตรี​ วชิระเผด็จศึก​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี​ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์สมาจารย์ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง นางสาวจินตนา เกษรสันติ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ร่วมกิจกรรม ”ทสม.สัญจร” หรือ โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน​ (ทสม.)​ สัญจร​ ครั้งที่​ 5 จังหวัดเพชรบุรี​ โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การนำเสนอการดำเนินงานของโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” การแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจคุณภาพดีจากกรมป่าไม้ อีกทั้งยังจัดให้มีบริการตัดผมฟรี พร้อมทั้งปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ยังได้นำเอาวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ มาแจกจ่ายแก่พี่น้อง ทสม. และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม รวมไปถึงยังมีการเปิดเวทีเสวนา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ ​โดยมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. อำเภอหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมกว่า 200 คน

                ดร.ยุทธพล ฯกล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ร่วมสนับสนุนและสร้างพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย ทสม. เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป จึงต้องขอขอบคุณในการอุทิศตนและความเสียสละของเครือข่าย ทสม.ในทุกพื้นที่ ต้องถือว่าทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญนี้ พร้อมทั้งขอให้เครือข่าย ทสม. เป็นแกนนำกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่องและให้ผลเป็นรูปธรรมต่อไปและ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเราถือว่าการแก้ไขปัญหาของราษฎรเป็นหน้าที่ที่สำคัญเร่งด่วน โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตอุทยานฯ กับพื้นที่ทำกินของราษฎร ดำเนินการแก้ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ โดยสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มแหล่งน้ำให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!