กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดประชุมเครือข่ายผู้ที่รับผิดชอบงาน ด้านยาเสพติด

กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดประชุมเครือข่ายผู้ที่รับผิดชอบงาน ด้านยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ในห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระดับ สำหรับผู้รับผิดชอบงาน ในระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัญหาในการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ในการลงพื้นที่ กำกับ ดูแล และติดตามหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้นแบบฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!