อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ล่องเรือ-ปั่นจักรยาน และเสวนา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แม่ลา”

อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ล่องเรือ-ปั่นจักรยาน และเสวนา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แม่ลา”

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ล่องเรือ-ปั่นจักรยาน และเสวนา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แม่ลา”

              นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มท้องถิ่นอนุรักษ์ลำแม่ลา และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว จัดกิจกรรมล่องเรือ-ปั่นจักรยานและการเสวนา “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แม่ลา” โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบกและทางน้ำ โดยจัดให้มีกิจกรรมล่องเรือท้องแบนของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสำรวจพื้นที่ลำน้ำแม่ลา การศึกษาระบบนิเวศ การเสวนา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลำน้ำและแนวทางแก้ไข ตลอดจนการศึกษาวิถีชาวบ้านริมลำน้ำ เพื่อวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ลำแม่ลา อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

               จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีชมรมจักรยานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกระบือ และชมรมปั่นจักรยานในพื้นที่จาก อบต.แม่ลา ร่วมปั่นโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยว จากร้านอาหารบ้านสวนแม่ลาการ้องไปยังอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์ ฒ แข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ การฝึกอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีแข็งแรง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!