นายก อบจ.นครสวรรค์ นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสะเดา

นายก อบจ.นครสวรรค์ นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสะเดา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            นายก อบจ.นครสวรรค์ นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสะเดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย พร้อมส่งเสริมสนับสนุน

              เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2565 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ. นายอรรณพ ทาเอื้อ สจ.เขต 1 อ.บรรพตพิสัย และนางกาญจนา ไชยพรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสะเดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ซึ่งวิสาหกิจบ้านเนินสะเดา ประกอบด้วย

1.วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านเนินสะเดา โดยมี นางลัดดา ยิ้มน่วม เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 33 คน ประกอบด้วยการทำไม้กวาดทางมะพร้าวที่มีเอกลักษณ์การถัก 8 ช่อลัดลวด 3 เปาะซึ่งจะมีความคงทนถาวรมากกว่าเดิม และการทำไม้กวาดดอกหญ้ามีเอกลักษณ์การถักด้วยวิธีถักมือ ทาชัน ผสมน้ำมันยาง และทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ และกล้วยฉาบ จำหน่ายเพิ่มเติม

2.วิสาหกิจชุมชนถักเปลบ้านเนินสะเดา โดยมี นางเรณู โพธิ์หวี เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 32 คน ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุผ้าหนัง PV ในการถัก และมีการต่อผ้าให้ลึกและมีความแน่นมากยิ่งขึ้น

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านเนินสะเดา โดยมี นางละอองดาว แสนหลวง เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 53 คน มีการปลูกผักหลากหลายชนิด อาทิ มะระ ถั่วฝักยาว พริก และมะเขือยาว หรือผักเศรษฐกิจตามฤดูกาล โดยใช้วิธีการปลูกผักระบบสายน้ำหยด

4. ห้างหุ้นส่วนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา หรือแปลงใหญ่ข้าว ม.10 ต.หนองตางู โดยมี นายชำนาญ ยิ้มน่วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 63 คน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,600 ไร่

ในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดจะใช้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน จากนั้นสมาชิกกลุ่มได้ร่วมขับร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองโดยปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน ขับร้องให้นายก อบจ. นครสรรค์ และคณะ ร่วมรับฟังอีกด้วย “สำหรับการลงพื้นที่ดูวิสาหกิจในชุมชนครั้งนี้ ทางอบจ.นครสวรรค์ จะดำเนินการทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ปเพิ่มให้ และหากต้องการขยายช่องทางการตลาด ทางอบจ.มีเพจ “ตลาดนัด อบจ” ในการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และผัก มะระ หากขายไม่หมดควรเพิ่มขบวนการแปรรูป ให้สินค้ามีความหลากหลาย เพื่อขยายกลุ่มการตลาดให้ไปไกลกว่าเดิม และจะสนับสนุนให้มีการฝึกความรู้ด้านการทอผ้าในชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น แต่อยากให้ทำเป็นอาชีพหลักอย่างจริงจัง และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เสร็จตรงตามเวลา โดยอบจ.พร้อมสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!