ตาก-ปลูกต้นไม้ (Green Day)

ตาก-ปลูกต้นไม้ (Green Day)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            ฝ่ายปกครอง, ทหาร ,ตำรวจ ,ตชด.,ป่าไม้ ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน จิตอาสาและ ประชาชน ปลูกต้นไม้ (Green Day) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2565

             เมื่อวันที่22มิ.ย.65 เวลา09.00น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ.. บริเวณสามแยกที่พักสายตรวจบ้านวาเล่ย์ – สำนักงานป่าไม้ ที่ตก.6 ทั้ง 2 ข้างทาง ต.วาเล่ย์ อ พบพระ จ.ตาก

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอพบพระ และเป็นการทดแทนป่าไม้ที่เสียหายจากการบุกรุก
และการเกิดไฟป่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพบพระ
2. เพื่อรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ภาคประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
3. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของชาติ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              โดย.มีต้น มะขามป้อม ประดู่ มะค่า อินทนิล กัลปพฤกษ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจป่าไม้ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียนและประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!