สระแก้ว – นายอำเภอติดดิน ลงมือทำเองก่อน ไม่ต้องรอลูกน้อง

สระแก้ว – นายอำเภอติดดิน ลงมือทำเองก่อน ไม่ต้องรอลูกน้อง

ภาพ/ข่าว : สวาท เกตุงาม

            เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่วัดป่าใต้พัฒนาราม หมู่ 9 บ้านป่าใต้ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมต้อนรับ พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วินิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวังและคณะ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน มาถวายแด่พระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้ ในขณะเดียวกัน นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร ไม่ได้นิ่งดูดาย ได้ร่วมจัดทำโน่นทำนี้ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ โดยไม่ได้คิดว่า ตนเองเป็นนายอำเภอ แต่เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นคนของประชาชน เป็นบุคคลสาธารณะ จึงต้องลงมือทำด้วยตนเอง เหมือนกับคนอื่นๆ

             นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เผยว่า ฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดสถานที่ เพื่อต้อนรับ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และคณะ โดยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงอุปถัมภ์พระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และคณะเชิญรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายแด่พระราชมงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปญญาธโร) อายุ 111 ปี เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!