เบียร์ ปรเมศวร์ หาเสียงไม่หยุด เดินเท้าเข้าชุมชนพัทยาใต้พัฒนา

เบียร์ ปรเมศวร์ หาเสียงไม่หยุด เดินเท้าเข้าชุมชนพัทยาใต้พัฒนา

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

เบียร์ ปรเมศวร์ หาเสียงไม่หยุด เดินเท้าเข้าชุมชนพัทยาใต้พัฒนา

             นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 พร้อมด้วยลูกทีมกลุ่มเรารักพัทยา และผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่แจกแผ่นพับ แนะนำตัวรับสมัครเลือกตั้งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา นำเสนอนโยบาย BETTER PATTAYA กลุ่มเรารักพัทยา จะมีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่มาร่วมกันต่อยอด เพื่อให้เมืองพัทยาดีขึ้นอย่างยั่งยืน มีระบบทำงานเป็นทีมที่มีความพร้อม สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทุกระดับ ทั้ง ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และด้วยศักยภาพ ในการประสานผลักดันงบประมาณมายังเมืองพัทยา จึงมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเมืองพัทยา อย่างต่อยอดและต่อเนื่อง เมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง แต่มีงบประมาณจำกัด ถ้าประชาชนไว้ใจเลือกมาทำงานจะได้ไปผลักดันในเรื่องนี้ต่อไป เช่นกัน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!