นครนายก –  คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก จัดโครงการอบรมพระนวกะ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

นครนายก –  คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก จัดโครงการอบรมพระนวกะ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผูสื่อข่าวจังหวัดนครนายก

               คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก จัดโครงการอบรมพระนวกะ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

              วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก โดย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ร่วมกับ เจ้าคณะพระสังฆาธิการอำเภอเมืองนครนายก จัดโครงการอบรมพระนวกะ (พระผู้บวชใหม่) ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ประจำปี 2565 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม จากนั้น พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระนวกะ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

             ด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ได้จัดโครงการอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 รวม 19 วัน ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ให้ความอุปถัมภ์สถานที่ในการจัดอบรมพระนวกะ โดยมีพระนวกะ จาก 14 ตำบล 81 วัด 1 สำนักสงฆ์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 92 รูป เข้ารับการอบรมและปฎิบัติธรรมในครั้งนี้ ปัจจุบันพระภิกษุที่อุปสมบทตามประเพณีเข้ามาในพระพุทธศาสนาส่วนมากจะบวชแค่ 7 วัน 15 วัน ฉะนั้นเพื่อให้พระภิกษุที่บวชอยู่จำพรรษา ได้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายกได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติกรรมฐานแก่พระนวกะขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติให้แก่พระนวกะได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และศึกษาด้านศาสนพิธี ที่พระนวกะควรรู้และนำไปปฏิบัติ และเป็นการสร้างศาสนทายาทในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!