อยุธยา-ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ อเมซอน (Oasys)

อยุธยา-ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ อเมซอน (Oasys)

ภาพ/ข่าว :นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2566 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีระเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอวังน้อย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ อเมซอน (Oasys) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในทุกมิติ โดยมี นายอภิชาติ อ่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหารวัตถุดิบ ผลิตและกระจายสินค้าธุรกิจไลฟ์สไตล์ นางสาวอภิชญา ยาหอม พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ส่วนพัฒนามาตรฐานและฝึกอบรมคาเฟ่ อเมซอน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการประกอบกิจการ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ อเมซอน (Oasys) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมคาเฟ่อเมซอน โรงคั่วกาแฟและโรงเก็บเมล็ดดิบ โรงงานเบเกอรี่ โรงงานผงผสม และศูนย์กระจายสินค้าของแบรนด์อเมซอน ซึ่งมีลูกจ้างและพนักงานรวมกว่า 700 คน

          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในทุกมิติ เนื่องจาก 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจของโลก นายจ้างจำเป็นต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานประกอบกิจการกว่า 6,000 แห่ง และมีลูกจ้างกว่า 400,000 คน ซึ่งหากสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ จะส่งผลไปยังลูกจ้างและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ด้วยความห่วงใยทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการ อันเป็นการร่วมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการส่งเสริมการลงทุน ตลอดทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในพื้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมการลงทุน อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต พร้อมเน้นย้ำในเรื่องการทำ CSR โดยรอบบริษัทในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ประชาชน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!