บุรีรัมย์-สานฝัน สวนป่าตาเริญ โคก หนอง นา พาสุข

บุรีรัมย์-สานฝัน สวนป่าตาเริญ โคก หนอง นา พาสุข

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ สวนป่าตาเริญ เจ้าของแปลง นางวรรณา กาวไธสง อายุ 42 ปี ที่อยู่บ้านจาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชื่อกลุ่มว่าสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลอำเภอพุทไธสง /เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ บนพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ เริ่มลงมือเป็นเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชน เมื่อ เดือนมกราคม 2564
          นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า สวนป่าตาเริญ เครือข่ายโคกหนองนาโมเดลอำเภอพุทไธสง ปัจจุบัน มีบ่อน้ำ 2 บ่อ คลองใส่ไก่ 1 คลอง ล้อมรอบมีน้ำเพียงพอ สมาชิกกลุ่มเดินหน้าเอามื้อเอาแรงสามมัคคีพัฒนา ช่วยกันคนละไม้ละมือ ปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ 5 ระดับ ทำปุ๋ยหมัก เผาถ่าน ผลิตน้ำสมุนไพร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง มอบหมายให้ นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด สนับสนุนความรู้วิชาการ ติดตามให้กำลังใจ ประสานงานหน่วยงาน อำนวยความสะดวกภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุน ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และสนับสนุนให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ ส่งเสริมให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโคกหนองนาโมเดล อำเภอพุทไธสง
          กิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำแปลงผัก ปลูกผักสวนครัว ทำลูกประคบสมุนไพรจากผลผลิตแปลงโคกหนองนา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช และการเสวนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มต่อยอดการพัฒนาและเพิ่มผลผลิต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!