ประจวบคีรีขันธ์-พอ.สว.ประจวบฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ปชช.

ประจวบคีรีขันธ์-พอ.สว.ประจวบฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ปชช.

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66 ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ หรือบ้านประจวบโชค อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 ม.ค. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยมี นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดประจวบฯ ประชาชนทั่วไปและผู้รับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบฯร่วมพิธี มีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลประจวบฯ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 10 บริการตรวจสุขภาพประชาชน บริการด้านทันตกรรม และฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน
          สำหรับ จ.ประจวบฯ ได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 15 ของประเทศตั้งแต่ปี 2512 ถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ ตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระกุศล และถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!