สิงห์บุรี-นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ

สิงห์บุรี-นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉา

          เมื่อเดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังวัดโพธ์ศรี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมไหว้พระนาคปรกที่มีอายุ 700 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ซึ่งได้ก่อสร้างไปแล้วกว่า 70 กิโลเมตร ยังเหลืออีก 34 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จทั้งหมด ขณะที่ พนังกั้นน้ำเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จากประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ถึงชุมชนตำบลน้ำตาล ระยะทาง 15 กิโลเมตร มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนน้ำตาล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
          จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก” ในพื้นที่นานำร่อง โดยนายกรัฐมนตรี ได้ขับรถดำนาปลูกข้าวร่วมกับชาวนา พร้อมกับปล่อยปลากับเกษตรกร สำหรับโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นผลงานของรัฐบาล ที่ต้องการให้ชาวนาทำการปฏิวัติการทำนาใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ สามารถสร้างแปลงเพาะปลูกในระบบจากการส่งเสริมโครงการดังกล่าวทำให้ได้ผลผลิตข้าวดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพข้าวไทยสู่เวทีโลก ก่อนเดินทางกลับ นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร กับรัฐมนตรีและตัวแทนเกษตรกร โดยอาหารที่นำมาจัดเลี้ยง ซึ่งเป็นฝีมือของนางภรณี ธนาคมานุสรณ์ มารดาของนายชัยวุฒิ โดยมีเมนูอาหาร แกงหน่อไม้ไก่ ไข่พะโล้ กุนเชียงทอด และปลาช่อนแม่ลาแดดเดียว ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!