ตาก-มอบพันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตาก-มอบพันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มกราคม 2566 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดพิธีมอบพันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้จัดสรรงบอุดหนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน” บ้านเงาไผ่ ม.11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก “กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” จำนวน 20 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!