ราชบุรี-ขนส่งจังหวัด รายงานผลผู้กระทำความผิดช่วง 7 วันอันตราย

ราชบุรี-ขนส่งจังหวัด รายงานผลผู้กระทำความผิดช่วง 7 วันอันตราย

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

          วันที่ 4 ม.ค.66 นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ ขนส่งจ.เพชรบุรี รักษาราชการแทนขนส่งจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันอุบัติทางถนน ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน และป้องกันอุบัติทางถนน โดยมอบหมายให้ นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารเช่น รถสองแถว, รถตู้, และรถบัส ตลอดจนคนขับก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด จำนวน 883 เที่ยว ให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และแนะนำการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือขณะประสบภัย และทางออกฉุกเฉิน พร้อมตั้งชุดตรวจการเฉพาะกิจ เข้าตรวจเยี่ยม ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการรถขนส่งผู้โดยสารรับจ้าง ตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ โดยกำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ เช่น ระบบเบรค ฆ้อนทุบกระจก เป็นต้น และเน้นย้ำพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ แอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็น 0 และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุ กำกับรถ ณ จุดจอดรถ ราชบุรี-แก้มอ้น-จอมบึง, ราชบุรี-โป่งกระทิง, บิ๊กซี, ศรีเมือง, โพธาราม และราชบุรี-สมุทรสาคร ให้มีความพร้อมของรถและผู้ขับรถต้องก่อนออกเดินทาง ให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของรถ เช่น คาดเข็มขัดนิรภัย การใช้ฆ้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น ตั้งจุดตรวจสอบรถผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติทางถนน บนถนนสายหลัก ณ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม เพชรเกษม กม 88 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีตรวจสอบรถบรรทุกตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 107 คัน พบการกระทำความผิด 4 คัน ข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง และดัดแปลงตัวรถ ตรวสอบรถโดยสารประจำทางตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 62 คัน พบการกระทำความผิด 6 คัน ข้อไม่เข้าใช้สถานี และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง, ตรวสอบรถโดยสารไม่ประจำทางตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 10 คัน พบการกระทำความผิด 1 คัน ข้อดัดแปลงที่นั่ง, ชุดตรวจการเฉพาะกิจออกตรวจจับความเร็วรถ ณ บริเวณถนนเพชรเกษมทั้งด้านขาเข้าและขาออกจังหวัดราชบุรี ตรวจรถทั้งหมดจำนวน 598 คัน พบรถกระทำความผิด 7 คัน โดยได้ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการ ให้นำคนขับรถมารายงานตัวชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อลงโทษเปรียบเทียบปรับ, ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1,584 ได้รับเรื่องสอบถามข้อมูลและร้องเรียน จำนวน 12 ราย และร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สุ่มตรวจสอบปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของผู้ขับรถ เพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรถมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!